17/3/12

Cool Popular Posts style đẹp cho bài đăng phổ biến

In bài này
Cở chữ:
Tiện ích Popular posts là 1 tiện ích được cung cấp bởi Blogger, nó hiển thị các bài viết được xem nhiều nhất trong blog với các khoảng thời gian như : 1 tuần, 1 tháng, hay mọi lúc. Và nó cũng có 3 chế độ hiển thị : chỉ hiển thị tiêu đề, hiện thị tiêu đề và ảnh thumbnail, và thứ 3 là kiểu hiện thị đầy đủ (gồm : tiêu đề, ảnh thumbnail và trích dẫn).
Xem cahs làm Tại đây

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

s
Code Shoutbox/Cbox
f